Serverunderhåll/Palvelinhuolto (Suuniteltu)
  • Priority - Critical
  • Palvelinhuolto. Katkoksia SSH, MySQL, sähköposti, webmail ja webbpalveluihin.
    Serverunderhåll. Avbrott förekommer i SSH, MySQL, epost, webmail och webbrelaterade tjänster.

  • Date - 19.05.2018 22:00 - 20.05.2018 08:00
  • Last Updated - 14.05.2018 21:21